Terms And Conditions

Giới hạn đăng nhập: Bạn chỉ có thể đăng nhập vào 2 máy tính trên mỗi tài khoản và một tài khoản chỉ được sử dụng bởi một người (bạn). Tài khoản của bạn có thể bị khóa nếu bạn chia sẻ với nhiều người.

Cách sử dụng hợp lý: Tài khoản của chúng tôi chỉ dành cho người dùng nhẹ, những người chỉ cần thực hiện một số kiểm tra hàng ngày. Vui lòng không tham gia nếu 1) bạn là người cần dùng nhiều hàng ngày, hoặc bạn muốn các công cụ  này là của riêng bạn, hoặc 2) bạn điều hành một nhóm và muốn cung cấp quyền truy cập cho tất cả thành viên trong nhóm của bạn. Trong những trường hợp này, một tài khoản chia sẻ sẽ không bao giờ đáp ứng được yêu cầu của bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Hủy: Để hủy thành viên, bạn cần hủy thanh toán tự động của Paypal. Khi bạn hủy thanh toán tự động trên PayPal, tài khoản của bạn sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi kết thúc thời gian còn lại.

Các vấn đề và giới hạn tài khoản: Có một số vấn đề đôi khi xảy ra với tài khoản của chúng tôi, chẳng hạn như các thành viên thay đổi mật khẩu, hủy đăng ký tài khoản của chúng tôi hoặc lạm dụng chúng theo những cách khác gây ra thời gian chết. Một số tài khoản có giới hạn hàng tháng riêng của họ, ví dụ: Majestic có các khoản tín dụng mỗi tháng và khi các khoản tín dụng bị hết, bạn không thể sử dụng một số tính năng như xuất ra các liên kết hoặc sử dụng công cụ kiểm tra hàng loạt. Trong trường hợp này, bạn phải đợi cho đến khi tài khoản được gia hạn. Những vấn đề này nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ thay đổi thông tin tài khoản của chúng tôi để bảo vệ chúng. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào đó, nhanh chóng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi biết về bất kỳ vấn đề nào và đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết các vấn đề nhanh nhất. Đừng hoảng sợ và hủy đăng ký của bạn!

Chính sách hoàn lại tiền:

1, Nếu bạn muốn rời khỏi nhóm mua của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, bạn phải hủy trước khi bạn được lập hóa đơn cho chu kỳ tiếp theo. Nếu bạn quên hủy, chúng tôi chỉ hoàn lại 3/4 lệ phí, trong vòng 3 ngày sau khi thanh toán tự động.

2, Tài khoản của chúng tôi không làm việc với bạn và chúng tôi không thể giúp giải quyết vấn đề của bạn trong 3 ngày đầu tiên khi đăng ký. Lưu ý rằng điều này có nghĩa là tài khoản của chúng tôi có vấn đề chứ không phải phương pháp phân phối tài khoản của chúng tôi. Nói cách khác, đây là bảo đảm tiền hoàn lại trong 3 ngày nếu tài khoản của chúng tôi không hoạt động.

PayPal sẽ sử dụng các điều khoản và chính sách bạn đã đồng ý trong quá trình điều tra của họ trong bất kỳ tranh chấp nào về hoàn phí… để tiết kiệm thời gian và công sức.